ส่งพี่

เก็บจันทร์  เกี่ยวดาว  จากสรวง

ร้อยมา  เป็นพวง  มาลัย

สวมศอ  ให้น้อง  คล้องไว้

เป็นขวัญแรก  ขวัญใหม่  ขวัญดี 

ยืมเสียง  ดนตรี  จากสวรรค์

ยืมบทเพลง  คนธรรม์  มากล่อมศรี

กี่วันผ่าน  แล้วหนอ  ราตรี

กาลเวลา  ไหลรี่  ลับไป 

หนึ่งพุ่ม  เป็นพวง  ม่วงไสว

ลอยล่องไป  ตามสาย  นที

แววมยุรา โรยราแล้ว   วันนี้

ขอชลธี   ส่งดอกไม้  สู่นิพพาน…

 อาลัย.. พิเศษ สังข์สุวรรณ

จากน้องธง..โบราณคดี รุ่น 45

Advertisements